Ważna informacja!

Usługi cyfrowe

Wdrażamy dla Was nowoczesne usługi cyfrowe. W naszej ofercie znajdziecie telewizję i telefonię cyfrową.

Panel Klienta
Drodzy Abonenci, aby połączyć się z panelem klienta należy być przyłączonym do sieci dostępowej K3 Telecom. Panel ten nie jest dostępny przy połączeniu się z zewnętrznej sieci internetowej.

Nasza firma

Działa nieprzerwanie od 1997 roku. Świadczymy usługi dostępu do internetu  dla tysięcy klientów. W zasięgu naszych sieci znajdują się dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych. Staramy się aby usługi które świadczymy na lokalnych rynkach były najszybsze oraz miały najwyższy standard jakości.

Sieć światłowodowa

 W trakcie wieloletnich inwestycji wybudowaliśmy dla was tysiące kilometrów linii światłowodowych.

Rekrutujemy!

Poszukujemy do pracy w naszej firmie osób na poniższe stanowiska:

Zapraszamy do składania swoich ofert.

Otwieramy BOK

Od dnia dzisiejszego tj. 25.05.2021 r. otwieramy dla Państwa nasze Biuro Obsługi Klienta na nowych zasadach:
1. Prosimy zadzwonić używając dzwonka na drzwiach.
2. W BOK może na raz przebywać 1 osoba.
3. Prosimy o założenie maseczki zakrywającej usta i nos podczas całej wizyty.
4. Prosimy o zdezynfekowanie rąk płynem antybakteryjnym.

Informacja o zmianie umów abonenckich o świadczenie usług telekomunikacyjnych
Mając na uwadze ciążący na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym obowiązek powiadomienia abonentów o zmianie sposobu świadczenia usług z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, informujemy Państwa, że od dnia 21 grudnia 2020 r., z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stosowanych u Operatora do wymogów przepisów prawa , zmianie ulegnie treść Państwa umów, zawartych     z Operatorem:
ZMIANY W SPOSOBIE ŚWIADCZENIA USŁUG OD 21 GRUDNIA 2020 ROKU
•    Jeżeli zawarli Państwo umowę w formie dokumentowej np. przez telefon, za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie o jej wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu będzie mogło zostać złożone w takiej samej formie (tj. np. w wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną lub przez telefon, w trakcie rozmowy), a nie tak jak dotychczas, wyłącznie w formie pisemnej.
•    W przypadku, gdy skorzystacie Państwo ze wskazanego powyżej uprawnienia do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy w formie dokumentowej, niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego) zawiadomimy Państwa o jego otrzymaniu, a w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia, potwierdzimy jego przyjęcie, wskazując m.in. dzień, w którym umowa zostanie rozwiązana.
•    Jeżeli będzie się zbliżał termin, na jaki została zawarta umowa na czas określony, a tym samym dzień, w którym umowa ta, w przypadku braku złożenia przez Państwa oświadczenia o braku woli dalszego korzystania z naszych usług, będzie ulegała przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, przypomnimy o tym Państwu, przesyłając odpowiednią informację oraz przedstawimy aktualną, najkorzystniejszą ofertę.
•    W przypadku, gdy umowa o upływie terminu na jaki początkowo została zawarta ulegnie przekształceniu w umowę zawartą na czas nieokreślony, przysługiwać będzie Państwu prawo do jej wypowiedzenia, w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
•    Jeżeli będą Państwo zainteresowani zmianą dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do Internetu i będą chcieli rozpocząć korzystanie z naszych usług, możecie Państwo wypełnić wniosek w specjalnie dedykowanym do tego kanale sprzedażowym. Wniosek ten umożliwia żądanie zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu – aktywacja usług przez nastąpi najpóźniej w odstępie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z poprzednim operatorem.
•    Jeżeli korzystacie Państwo z naszych usług dostępu do Internetu w ramach jednego z pakietów, udostępnimy Państwu narzędzie, umożliwiające nieodpłatne monitorowanie wykorzystania tych usług na każdym etapie.
•    Raz w roku poinformujemy Państwa o naszych najkorzystniejszych ofertach (chyba że nie wyrażą Państwo na to zgody).
•    Jeżeli korzystacie Państwo z naszych usług telefonicznych, Państwa uprawnienia do przeniesienia numeru do innej sieci, pozostanie w mocy przez miesiąc po rozwiązaniu z nami umowy, chyba że złożą Państwo oświadczenie o zrzeczeniu się tego prawa.

W razie gdy nie akceptują Państwo wskazanych powyżej, nowych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych, mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej do dnia wejścia zmian w życie tj. do dnia 20 grudnia 2020 r., w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami.
W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym, na jaki została zawarta, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne, ze względu na fakt, że wskazane powyżej zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.