Innowacyjna gospodarka, Polska cyfrowa – realizacja projektów

Nasza firma realizuje następujące przedsięwzięcia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania:

8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Sieć światłowodowa (technologia FTTH) oknem na świat dla gminy Bojszowy” – POIG.08.04.00-24-017/10-00

Wartość projektu: 2578584,80 pln
Wartość dofinansowania: 1268130,00 pln
Okres realizacji: 2010 – 2013

unia

8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Budowa infrastruktury zapewniającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, służąca rozwojowi sieci lokalnych w województwie śląskim” – POIG.08.04.00-24-107/11-00

Wartość projektu: 3148799,99 PLN
Udział Unii Europejskiej 1305600,00 PLN
Okres realizacji: 2012 – 2014

unia

8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Rozwój usług internetowych w województwie małopolskim poprzez budowę infrastruktury umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu”

Wartość projektu: 1660500,00 PLN
Udział Unii Europejskiej 803250,00 PLN
Okres realizacji: 2012 – 2014

unia

8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na etapie „ostatniej mili” w województwie małopolskim” – POIG.08.04.00-12-041/12

Wartość projektu: 1474993,80 PLN
Udział Unii Europejskiej 713513,26,00 PLN
Okres realizacji: 2014 – 2015

unia

8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Rozwój usług internetowych w województwie śląskim poprzez budowę infrastruktury umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu” – POIG.08.04.00-24-042/12

Wartość projektu: 1991230,60 PLN
Udział Unii Europejskiej 825632,2 PLN
Okres realizacji: 2014 – 2015

unia

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

„Finansowanie przyłączy abonenckich w ramach pożyczki szerokopasmowej na terenie gmin Miedźna, Bojszowy, Jawiszowice, Oświęcim.

Wartość projektu: 738000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej 480000,00 PLN
Okres realizacji: 2018 – 2019