Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 maja 2017 roku zmianie uległa forma prawna prowadzonej działalności naszej firmy.

Kamil Kurek prowadzący działalność pod firmą K3-Kamil Kurek przekształcił się w spółkę K3 Telecom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z uwagi na powyższe przekształcenie, od dnia 31 maja 2017 r. podmiotem właściwym dla wszelkich rozliczeń wynikających z zawartych przez K3-Kamil Kurek umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest K3 Telecom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszelką korespondencję adresowaną do dostawcy usług telekomunikacyjnych prosimy kierować zgodnie z poniższymi danymi:

K3 Telecom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Przemysłowa 6

43-225 Wola

 Zmianie uległy również dane w zakresie NIP (6381824160) i REGON (367417968).

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż informacja o przekształceniu przedsiębiorcy
w sp. z o.o. zgodnie z art. 60a ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne nie stanowi zmiany warunków umowy określonych w umowie i regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.